LMAA Football League : LMAA 2020 4th-8th League : 7th

Teams | Scores Date | Time Venue | Facility
Team 1: 7E2 Score 1:
Team 2: 7T3 Score 2:
08/31/2020 8:00 PM
MHS Stadium Field MHS Stadium Field
Team 1: 7MG2 Score 1:
Team 2: 7T1 Score 2:
09/01/2020 6:30 PM
MHS Stadium Field MHS Stadium Field
Team 1: 7MG3 Score 1:
Team 2: 7T3 Score 2:
09/01/2020 6:30 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1
Team 1: 7E3 Score 1:
Team 2: 7MG1 Score 2:
09/01/2020 8:00 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1
Team 1: 7E1 Score 1:
Team 2: 7W1 Score 2:
09/02/2020 6:30 PM
Oakwood B Oakwood B
Team 1: 7W2 Score 1:
Team 2: 7T2 Score 2:
09/02/2020 8:00 PM
Oakwood B Oakwood B
Team 1: 7T1 Score 1:
Team 2: 7W2 Score 2:
09/11/2020 6:30 PM
Wayzata HS Turf 2 Middle Wayzata HS Turf 2 Middle
Team 1: 7E1 Score 1:
Team 2: 7T3 Score 2:
09/12/2020 1:30 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7MG2 Score 1:
Team 2: 7W1 Score 2:
09/12/2020 1:30 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1
Team 1: 7E3 Score 1:
Team 2: 7T2 Score 2:
09/12/2020 3:00 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7MG1 Score 1:
Team 2: 7T1 Score 2:
09/12/2020 3:00 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1
Team 1: 7E2 Score 1:
Team 2: 7MG3 Score 2:
09/12/2020 4:30 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1
Team 1: 7E2 Score 1:
Team 2: 7W1 Score 2:
09/18/2020 6:30 PM
Wayzata HS Turf 2 Middle Wayzata HS Turf 2 Middle
Team 1: 7MG2 Score 1:
Team 2: 7T2 Score 2:
09/18/2020 6:30 PM
MHS Stadium Field MHS Stadium Field
Team 1: 7MG3 Score 1:
Team 2: 7W2 Score 2:
09/18/2020 8:00 PM
Wayzata HS Turf 2 Middle Wayzata HS Turf 2 Middle
Team 1: 7E2 Score 1:
Team 2: 7T1 Score 2:
09/19/2020 3:00 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7E1 Score 1:
Team 2: 7MG1 Score 2:
09/19/2020 4:30 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7E3 Score 1:
Team 2: 7T3 Score 2:
09/19/2020 4:30 PM
Edina Community Center Upper Edina Community Center Upper
Team 1: 7E1 Score 1:
Team 2: 7T1 Score 2:
09/25/2020 6:30 PM
MHS Stadium Field MHS Stadium Field
Team 1: 7MG3 Score 1:
Team 2: 7W1 Score 2:
09/25/2020 8:00 PM
Wayzata HS Turf 1 East Wayzata HS Turf 1 East
Team 1: 7E1 Score 1:
Team 2: 7MG2 Score 2:
09/26/2020 12:00 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1
Team 1: 7E3 Score 1:
Team 2: 7W2 Score 2:
09/26/2020 12:00 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7E2 Score 1:
Team 2: 7T2 Score 2:
09/26/2020 1:30 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7MG1 Score 1:
Team 2: 7T3 Score 2:
09/26/2020 3:00 PM
MHS Stadium Field MHS Stadium Field
Team 1: 7MG1 Score 1:
Team 2: 7E2 Score 2:
10/02/2020 6:30 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1
Team 1: 7E3 Score 1:
Team 2: 7MG2 Score 2:
10/02/2020 8:00 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1
Team 1: 7T3 Score 1:
Team 2: 7W2 Score 2:
10/02/2020 8:00 PM
Wayzata HS Turf 2 Middle Wayzata HS Turf 2 Middle
Team 1: 7W1 Score 1:
Team 2: 7T1 Score 2:
10/02/2020 8:00 PM
MHS Stadium Field MHS Stadium Field
Team 1: 7E1 Score 1:
Team 2: 7T2 Score 2:
10/03/2020 3:00 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7MG3 Score 1:
Team 2: 7T2 Score 2:
10/08/2020 6:30 PM
MHS Veterans East MHS Veterans East
Team 1: 7E3 Score 1:
Team 2: 7T1 Score 2:
10/09/2020 7:00 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7E2 Score 1:
Team 2: 7MG2 Score 2:
10/10/2020 1:30 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7MG1 Score 1:
Team 2: 7T2 Score 2:
10/10/2020 1:30 PM
MHS Stadium Field MHS Stadium Field
Team 1: 7E1 Score 1:
Team 2: 7W2 Score 2:
10/10/2020 3:00 PM
Pamela Turf Field Pamela Turf Field
Team 1: 7W1 Score 1:
Team 2: 7T3 Score 2:
10/10/2020 3:00 PM
MHS Stadium Field MHS Stadium Field
Team 1: 7E3 Score 1:
Team 2: 7MG3 Score 2:
10/10/2020 4:30 PM
Fernbrook #1 Fernbrook #1