Gopher State Baseball League (GSBL) : 2022 GSBL - 17-19U Leagues : 17-19U Boys District 3

Teams | Scores Date | Time Venue | Facility
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1:
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2:
01/01/0001 12:00 AM
01/01/0001 12:00 AM
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1:
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2:
01/01/0001 12:00 AM
01/01/0001 12:00 AM
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 3
Team 2: Centennial |17U-19U Score 2: 7
Centennial High School JV 06/01/2022 6:00 PM
06/01/2022 6:00 PM
Centennial High School JV Centennial High School JV
Note: Street Parking.
Add to Calendar
Team 1: Centennial |17U-19U Score 1: 0
Team 2: White Bear Bears Score 2: 12
Centennial High School JV 06/02/2022 6:00 PM
06/02/2022 6:00 PM
Centennial High School JV Centennial High School JV
Note: Street Parking.
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 4
Team 2: Woodbury |17U-19U Score 2: 10
Ojibway Park #8 06/07/2022 6:00 PM
06/07/2022 6:00 PM
Ojibway Park #8 Ojibway Park #8
Add to Calendar
Team 1: Centennial |17U-19U Score 1: 4
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 14
Baldwin Park 06/07/2022 6:30 PM
06/07/2022 6:30 PM
Baldwin Park Baldwin Park
Note: Batting Cage. Bull Pen Mounds. Play Park.
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 1
Team 2: White Bear Bears Score 2: 18
Afton Heights Park #6 06/08/2022 5:30 PM
06/08/2022 5:30 PM
Afton Heights Park #6 Afton Heights Park #6
Add to Calendar
Team 1: Centennial |17U-19U Score 1: 8
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2: 9
St. Paul Highland Park Varsity Field 06/08/2022 5:30 PM
06/08/2022 5:30 PM
St. Paul Highland Park Varsity Field St. Paul Highland Park Varsity Field
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1: 5
Team 2: Woodbury |17U-19U Score 2: 13
Barkers Alps #2 06/08/2022 6:16 PM
06/08/2022 6:16 PM
Barkers Alps #2 Barkers Alps #2
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1: 5
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 15
Concordia Academy 06/11/2022 4:00 PM
06/11/2022 4:00 PM
Concordia Academy Concordia Academy
Add to Calendar
Team 1: White Bear Bears Score 1: 1
Team 2: Woodbury |17U-19U Score 2: 2
Health East Green 15 06/13/2022 6:00 PM
06/13/2022 6:00 PM
Health East Green 15 Health East Green 15
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1: 1
Team 2: Roseville |17U-19U Score 2: 9
Barkers Alps #2 06/13/2022 6:15 PM
06/13/2022 6:15 PM
Barkers Alps #2 Barkers Alps #2
Add to Calendar
Team 1: White Bear Bears Score 1: 10
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 4
White Bear Lake HS South Campus 06/14/2022 6:00 PM
06/14/2022 6:00 PM
White Bear Lake HS South Campus White Bear Lake HS South Campus
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 7
Team 2: Woodbury |17U-19U Score 2: 6
Afton Heights Park #6 06/15/2022 5:30 PM
06/15/2022 5:30 PM
Afton Heights Park #6 Afton Heights Park #6
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1: 0
Team 2: White Bear Bears Score 2: 16
Barkers Alps #2 06/15/2022 6:15 PM
06/15/2022 6:15 PM
Barkers Alps #2 Barkers Alps #2
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1: 10
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2: 13
St. Paul Highland Park Varsity Field 06/16/2022 5:30 PM
06/16/2022 5:30 PM
St. Paul Highland Park Varsity Field St. Paul Highland Park Varsity Field
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 3
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 5
Arlington/Arkright 06/17/2022 6:00 PM
06/17/2022 6:00 PM
Arlington/Arkright Arlington/Arkright
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1:
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2:
Barkers Alps #2 06/20/2022 6:15 PM
06/20/2022 6:15 PM
Barkers Alps #2 Barkers Alps #2
Add to Calendar
Team 1: White Bear Bears Score 1: 23
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2: 3
St. Paul Highland Park Varsity Field 06/21/2022 5:30 PM
06/21/2022 5:30 PM
St. Paul Highland Park Varsity Field St. Paul Highland Park Varsity Field
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 4
Team 2: Roseville |17U-19U Score 2: 11
Concordia Academy 06/21/2022 6:15 PM
06/21/2022 6:15 PM
Concordia Academy Concordia Academy
Add to Calendar
Team 1: Centennial |17U-19U Score 1: 1
Team 2: Woodbury |17U-19U Score 2: 13
Baldwin Park 06/22/2022 6:30 PM
06/22/2022 6:30 PM
Baldwin Park Baldwin Park
Note: Batting Cage. Bull Pen Mounds. Play Park.
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1: 7
Team 2: Woodbury |17U-19U Score 2: 15
Health East Green 15 06/23/2022 6:00 PM
06/23/2022 6:00 PM
Health East Green 15 Health East Green 15
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1: 7
Team 2: White Bear Bears Score 2: 16
Polar Park #1 06/23/2022 6:00 PM
06/23/2022 6:00 PM
Polar Park #1 Polar Park #1
Add to Calendar
Team 1: Centennial |17U-19U Score 1: 4
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2: 3
Centennial High School JV 06/23/2022 6:00 PM
06/23/2022 6:00 PM
Centennial High School JV Centennial High School JV
Note: Street Parking.
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 8
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 14
Arlington/Arkright 06/24/2022 6:30 PM
06/24/2022 6:30 PM
Arlington/Arkright Arlington/Arkright
Add to Calendar
Team 1: Woodbury |17U-19U Score 1: 14
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2: 15
St. Paul Highland Park Varsity Field 06/27/2022 5:30 PM
06/27/2022 5:30 PM
St. Paul Highland Park Varsity Field St. Paul Highland Park Varsity Field
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 5
Team 2: Roseville |17U-19U Score 2: 4
Afton Heights Park #6 06/27/2022 6:30 PM
06/27/2022 6:30 PM
Afton Heights Park #6 Afton Heights Park #6
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1: 0
Team 2: Centennial |17U-19U Score 2: 10
Baldwin Park 06/27/2022 6:30 PM
06/27/2022 6:30 PM
Baldwin Park Baldwin Park
Note: Batting Cage. Bull Pen Mounds. Play Park.
Add to Calendar
Team 1: White Bear Bears Score 1: 15
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2: 4
White Bear Lake HS South Campus 06/28/2022 6:00 PM
06/28/2022 6:00 PM
White Bear Lake HS South Campus White Bear Lake HS South Campus
Add to Calendar
Team 1: Woodbury |17U-19U Score 1: 12
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 11
Ojibway Park #8 06/28/2022 6:00 PM
06/28/2022 6:00 PM
Ojibway Park #8 Ojibway Park #8
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1: 7
Team 2: Centennial |17U-19U Score 2: 3
Concordia Academy 06/29/2022 6:15 PM
06/29/2022 6:15 PM
Concordia Academy Concordia Academy
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 7
Team 2: Bayport |17U-19U Score 2: 8
Arlington/Arkright 06/29/2022 6:30 PM
06/29/2022 6:30 PM
Arlington/Arkright Arlington/Arkright
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 12
Team 2: Centennial |17U-19U Score 2: 7
Centennial Middle School 06/30/2022 6:00 PM
06/30/2022 6:00 PM
Centennial Middle School Centennial Middle School
Note: Batting Cage. Bull Pen Mounds.
Add to Calendar
Team 1: White Bear Bears Score 1: 9
Team 2: Woodbury |17U-19U Score 2: 6
Polar Park #3 06/30/2022 6:00 PM
06/30/2022 6:00 PM
Polar Park #3 Polar Park #3
Add to Calendar
Team 1: Woodbury |17U-19U Score 1:
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2:
Arlington/Arkright 07/01/2022 6:00 PM
07/01/2022 6:00 PM
Arlington/Arkright Arlington/Arkright
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1: 2
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 8
Midway Dunning 07/05/2022 8:30 PM
07/05/2022 8:30 PM
Midway Dunning Midway Dunning
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 7
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2: 0
St. Paul Highland Park Varsity Field 07/07/2022 5:30 PM
07/07/2022 5:30 PM
St. Paul Highland Park Varsity Field St. Paul Highland Park Varsity Field
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1: 2
Team 2: White Bear Bears Score 2: 7
White Bear Lake HS South Campus 07/07/2022 6:00 PM
07/07/2022 6:00 PM
White Bear Lake HS South Campus White Bear Lake HS South Campus
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1: 2
Team 2: Woodbury |17U-19U Score 2: 12
Health East Green 15 07/07/2022 6:00 PM
07/07/2022 6:00 PM
Health East Green 15 Health East Green 15
Add to Calendar
Team 1: Centennial |17U-19U Score 1: 4
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 11
Baldwin Park 07/07/2022 6:00 PM
07/07/2022 6:00 PM
Baldwin Park Baldwin Park
Note: Batting Cage. Bull Pen Mounds. Play Park.
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1:
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2:
Concordia Academy 07/09/2022 11:00 AM
07/09/2022 11:00 AM
Concordia Academy Concordia Academy
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1: 10
Team 2: Centennial |17U-19U Score 2: 15
Baldwin Park 07/11/2022 6:00 PM
07/11/2022 6:00 PM
Baldwin Park Baldwin Park
Note: Batting Cage. Bull Pen Mounds. Play Park.
Add to Calendar
Team 1: Woodbury |17U-19U Score 1: 18
Team 2: St. Paul Highland 17U-19U Score 2: 0
Health East Green 15 07/11/2022 6:00 PM
07/11/2022 6:00 PM
Health East Green 15 Health East Green 15
Add to Calendar
Team 1: TCA/Nova |17U-19U Score 1: 9
Team 2: Bayport |17U-19U Score 2: 3
Barkers Alps #2 07/11/2022 6:15 PM
07/11/2022 6:15 PM
Barkers Alps #2 Barkers Alps #2
Add to Calendar
Team 1: White Bear Bears Score 1: 13
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2: 1
Midway Dunning 07/11/2022 8:30 PM
07/11/2022 8:30 PM
Midway Dunning Midway Dunning
Add to Calendar
Team 1: St. Paul Highland 17U-19U Score 1:
Team 2: Highland Park |17U-19U Score 2:
St. Paul Highland Park Varsity Field 07/13/2022 5:30 PM
07/13/2022 5:30 PM
St. Paul Highland Park Varsity Field St. Paul Highland Park Varsity Field
Add to Calendar
Team 1: Roseville |17U-19U Score 1: 4
Team 2: White Bear Bears Score 2: 14
Concordia Academy 07/13/2022 6:00 PM
07/13/2022 6:00 PM
Concordia Academy Concordia Academy
Add to Calendar
Team 1: Bayport |17U-19U Score 1: 13
Team 2: Centennial |17U-19U Score 2: 10
Barkers Alps #2 07/13/2022 6:15 PM
07/13/2022 6:15 PM
Barkers Alps #2 Barkers Alps #2
Add to Calendar